Çağrı Metni / Call for Papers

Türkiye’nin güneyinde bulunan Mersin İlindeki Toros Dağları’nın yaylarında yer alan küçük bir kasaba olan Gülnar, 2016 yılında kuruluşunun 100. yıl dönümünü, Uluslararası Gülnar Sempozyumu ve bir Uluslararası ‘Gülnar Hatun’ Çalıştayı’nın da dahil olduğu bir dizi bilimsel ve kültürel etkinlikle kutlamıştır. Bu etkinlikler bir sonraki yıl da Türkiye ve 19 farklı ülkeden, sadece bilim insanlarıyla, araştırmacılarla ve profesyonellerle değil, Gülnar ilçesi ve çevredeki bölgenin kasaba halkıyla ve köylüleriyle de bilgilerini paylaşmak için gelen katılımcılarla tekrar edilmiştir. 2016 ve 2017 etkinliklerinin yakaladığı başarıdan dolayı, bu sene de 25-30 Ağustos tarihleri arasında 3. Uluslararası Gülnar Bilim ve Kültür Etkinlikleri’nin düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu etkinlikler, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından, Mersin Üniversitesi, Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar Kaymakamlığı, Gülnar Belediyesi ve Gülnar Bir Derneği’yle birlikte organize edilmiştir.

Gülnar, adını bazı kaynaklara göre MS 8. yüzyılda sayısız Türk boyunun Orta Asya’dan Anadolu’ya gelmesine önderlik eden ve Emevi Halifeliği’nin dini ve etnik zulmüne karşı başlatılan bir isyanda etkili rolü olan Gülnar Hatun isimli bir kadın liderden almasından dolayı Türk toplumsallığı bağlamında oldukça özgün bir yere sahiptir. Cesur bir kadın liderin adını taşımasının yanında, Gülnar ayrıca yüksek eğitim seviyesi ve sakinlerinin başarılarından dolayı dikkate değerdir. 30,000 nüfusa sahip küçük bir kasaba olmasına rağmen, 98’i kadın olmak üzere 180 Profesör, 800 Tıp Doktoru, birçok Meclis Üyesi, 15 Emniyet Müdürü ve Türkiye kamusal yaşamında önemli yeri olan birçok figür çıkarmıştır. Gülnar’ın, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2003’te başlattığı, tutucu ebeveynlerin kızlarını okula göndermesi konusunda cesaretlendiren ‘Haydi Kızlar Okula!’ kampanyasının kapsamadığı birkaç yerden biri olduğu gerçeği oldukça şaşırtıcı ve dikkate değerdir. Bunun nedeni, bu ilçedeki kızların okula katılımının neredeyse 100% olması nedeniyle, Gülnar’ın halihazırda emsalsiz olmasıdır! Gülnar aynı zamanda, muhteşem doğal güzellikleri, hiç bozulmamış ve büyük ölçüde Türkmenler’in yaşadığı dost canlısı yayla yerleşimiyle, ziyaret etmeye değer bir yerdir. Akdeniz buraya sadece 30 km uzaklıktadır, bu mesafe arabayla 20 dakika sürmektedir.

Önceki yıllarda olduğu gibi, etkinlikler Uluslararası Gülnar Sempozyumu (25-27 Ağustos 2018) ve 28-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası ‘Gülnar Hatun’ Çalıştayı olarak ikiye bölünecektir. Daha teorik ve araştırma temelli olan bildiriler Sempozyum’a dahil edilecek ve daha çok pratik ve uygulamalı konularda yapılacak sunumlar ise Çalıştay’a tahsis edilecektir. Akademisyenleri, araştırmacıları ve profesyonelleri, aşağıdaki alanlarda 20 dakikalık bildiriler sunmaları için davet etmek istiyoruz:

 • Alternatif Tıp
 • Antropoloji
 • Arkeoloji
 • Botanik
 • Coğrafya
 • Çevre Mühendisliği
 • Dil, Edebiyat ve Çeviribilim
 • Dini Çalışmalar
 • Ekoloji
 • Felsefe
 • Bölgesel Kalkınma
 • Güzel Sanatlar
 • Halk Bilim
 • Halk Sağlığı
 • Hidroloji (Su Bilim)
 • Hukuk
 • Kültürel Çalışmalar
 • Mimarlık
 • Müzecilik
 • Ormancılık
 • Sosyoloji
 • Tarım
 • Tarih
 • Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
 • Turizm

Sunumlar Türkçe ve İngilizce dillerinde olabilir ve gerekli olduğunda çeviri desteği sağlanacaktır. Bilim ve Kültür Etkinlikleri, her ikisi de Gülnar ilçe merkezinde yer alan Gülnar Kültür Merkezi ve Mersin Üniversitesi Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleşecektir. Sempozyum ve Çalıştay’daki bildiriler 2018’da yayınlanacaktır.

Bilim ve Kültür Etkinlikleri’ne katılım için ücret alınmamaktadır. Katılımcıların konaklama ve yeme-içmesi ve etkinliğe gelirken hava yolunu tercih edecek olan katılımcıların Adana Havaalanı gidiş-geliş transferleri organizatörler tarafından karşılanacaktır. Ayrıca konserler ve yerel tarihi ve doğal güzellikleri içeren bir turun dahil olduğu, zengin bir sosyal ve kültürel program düzenlenecektir ve katılımcılar dokunulmamış Akdeniz sahillerinin tadını çıkarma fırsatına sahip olacaklardır. Konaklama, içecekler ve etkinlik gezileri katılımcılar için ücretsiz olmasına rağmen, organizatörler maalesef katılımcıların Gülnar ya da Adana’ya yapacakları uzun mesafe seyahatlerin masraflarını karşılamayacaklardır.

Bilim ve Kültür Etkinlikleri’ne katılmak isteyen akademisyenler, araştırmacılar ve profesyoneller, ana sayfada bulunan başvuru formu doldurarak, 30 Temmuz tarihine kadar başvuru sağlayabilirler. Başvurular, bilim komitesi tarafından değerlendirilip, 3 Ağustos tarihinde sonuçlar adaylara bildirilecektir.

Bu heyecan verici etkinliğe gösterdiğiniz ilgiden dolayı size şimdiden teşekkür ederiz.

Sorularınız için, lütfen Bilimsel Komite Başkanı Prof. Ayşe Çalık Ross’la iletişime geçiniz acalikross@gmail.com

In 2016, the small town of Gülnar, in the highlands of the Taurus Mountains in Mersin province in Southern Turkey celebrated the 100th anniversary of its founding with a series of Scientific and Cultural Events including an International Gülnar Symposium and an International ‘Gülnar Hatun’ Workshop. These Events were repeated in the following year, with participants coming from across Turkey and from 19 other countries to share their knowledge not just with other scholars, researchers and professionals but also with the townspeople and villagers of Gülnar district and the surrounding region. In view of the success of the 2016 and 2017 events, the decision has been taken to hold the 3rd International Gülnar Scientific and Cultural Events this year, between 25th and 30th August. They will be organised by the Development Agency for Çukurova Region in conjunction with Mersin University, the Governorship of Mersin Province, Mersin Metropolitan Municipality, Gülnar District Governorship, Gülnar Municipality and Gülnar Bir Association.

Gülnar is quite unique within the Turkish context in being named after a female leader, Gülnar Hatun, who – some sources suggest – led numerous Turkic tribes from Central Asia to Anatolia in the 8th century, having been instrumental in an uprising against religious and ethnic persecution by the Umayyad caliphate. Besides bearing the name of such a courageous female leader, Gülnar is also remarkable for the high level of education and achievement of its inhabitants. Although only a small town, with a population of around 30,000, it has produced 180 professors, 98 of them women, 800 medical doctors, several members of parliament, 15 chief police commissioners, and many more prominent figures in public life in Turkey. No less remarkable is the fact that Gülnar was one of the only towns in Turkey that was not covered by the Turkish Ministry of Education’s campaign ‘Haydi Kızlar Okula !’ (‘Come on girls, off to school !’) launched in 2003, which tried to encourage more conservative parents to allow their daughters to attend school; the reason was that Gülnar was already unique in having almost 100% school attendance by girls! Gülnar also boasts great natural beauties and, as a very unspoiled and friendly highland settlement populated largely by Turkmens, is well worth visiting. The Mediterranean Sea is just 30 km away, a drive of twenty minutes.   

As in previous years, the Events will be divided into an International Gülnar Symposium (25th-27th August) and an International ‘Gülnar Hatun’ Workshop, taking place between the 28th and 30th August. Whereas papers of a more theoretical or research-based nature will be included in the Symposium, presentations on more practical and applied topics will be allocated to the Workshop. We would like to invite academics, researchers and professionals to propose 20-minute papers in any of the following fields:

 • Agriculture
 • Alternative medicine
 • Anthropology
 • Archaeology
 • Architecture
 • Botany
 • Cultural Studies
 • Development Studies
 • Ecology
 • Environmental Engineering
 • Philosophy
 • Fine Arts
 • Folklore
 • Forestry
 • Gender Studies
 • Geography
 • History
 • Hydrology
 • Language, Literature and Translation Studies
 • Law
 • Museology
 • Public Health
 • Religious Studies
 • Sociology
 • Tourism

Presentations may be in Turkish or English and interpreting will be provided if necessary. The Scientific and Cultural Events will take place in the Gülnar Cultural Centre and Mersin University’s neighbouring ‘Mustafa Baysan Vocational High School’, both in the centre of Gülnar. Papers from the Symposium and Workshop will be published in 2018.

There is no charge for participation in the Scientific and Cultural Events. What is more, accommodation, food and drink for participants will be provided by the organisers, as well as transport to and from Adana Airport for participants who choose to fly to the event. A rich social and cultural program is also being arranged, including concerts and a tour of local antiquities and sites of natural beauty, and participants will have plenty of opportunity to enjoy a very unspoiled stretch of the Mediterranean Sea. Although accommodation, refreshments and local travel will be free of charge to participants, unfortunately the organisers are unable to meet the long-distance travel costs of participants to Gülnar or Adana.

Academics, researchers and professionals wishing to participate in the Scientific and Cultural Events are asked to submit an application using the Application Form on this site by 30th July. Applications will be reviewed by the Scientific Committee and applicants will be informed of the outcome of the review by 3rd August.

We thank you in advance for your interest in this exciting event.

Should you have any queries, please contact the chair of the Scientific Committee, Prof. Ayşe Çalık Ross at acalikross@gmail.com

0
Ziyaretçi Sayısı

© All rights reserved. Copyright 2018 by International Gülnar 2018 Scientific and Cultural Events

Made with ❤ by KA0714